27 C
Tokyo
Pazartesi, September 25, 2017
Normal Hesap
BANK NAME Tokyo-Mitsubishi UFJ
Şube Yoyogiuehara (Code 137)
ACCOUNT HOLDER SHUKYOHOJIN NIHON DIYANET
Hesap No 0789819 (Futsu)
※ For ordinary transaction
Zekat & Fitre Hesabı
BANK NAME Tokyo-Mitsubishi UFJ
Şube Yoyogiuehara (Code 137)
ACCOUNT HOLDER SHUKYOHOJIN NIHON DIYANET
Hesap No 0011594 (Futsu)
※ For Zakat & Zakatul-Fitr( Sadaqatul-Fitr )