Helal Belgelendirme

NEDEN HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ ?

İnsanoğlunun temel gereksinimleri sıralamasının ilk basamağında yer alan beslenme ihtiyacı karşılanmadan diğer ihtiyaçlarının hiçbir önemi yoktur. Tarih boyunca hayatını sürdürmek ve iyileştirmek için uğraş veren insanoğlu, günümüzde vazgeçilmezi olan beslenmede artık kültür, inanç ve beslenme tarzlarına göre seçici olmak, gerçek bir gıda denetçisi olmak durumundadır.

İnancının gereğini yerine getirmek için Müslümanın öncelikle ne yediğinin farkına varması, tükettiği gıdanın helalliğinden, temiz ve hijyenik olduğundan, sağlıklı olduğundan emin olması gerekmektedir.

Bu noktada İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralık 1948) ve Anayasamızda yapılan düzenlemeler tüketiciye odaklanmaktadır:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre; beslenme ve sağlığın güvence altına alınmasının koruyucu girişimlerinin teşvik edilmesi hususu oldukça önemli olup, bireylerin hem kendisi hem de aile fertleri için sağlığını ve güvencini sağlaması ile ilgili olarak beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine göre gıda maddelerini seçebilmeli ve bu hakları güvence altına alınmalıdır (Madde 25). Bu husus Anayasamızın 172. Maddesinde de “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” denilerek pekiştirilmekte, yürütme organlarına da bu noktada sorumluluk ve görev düştüğü ifade edilmektedir.

Helal gıda, çiftlikten çatala uzanan, hatta piyasa denetimini de içine alan zincirde helal, temiz ve sağlıklı olma şartını yerine getirecek her bir halkayı sağlamlaştırmada; ürünün hangi aşamalardan geçerek üretildiği, üretim ortamı, nelerden oluştuğu, kaynağı, etiket-içerik tutarlılığını ortaya koymalı ve beklentileri karşılamalıdır.

Helal Belgelendirme

OIC/SMIIC 1/Aralık 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında belirtilen kurallar esas alınarak bu kurallara göre helal gıda uygunluk belgelendirmesi yapılmaktadır.

Diğer taraftan Uluslararası Standardlar Teşkilatının yayınladığı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem Standardları ürünlerin sadece gıda güvenliğini göz önüne almakta, ürünlerin kaynağında helal olmayan unsurlar (domuz, kan, leş, alkol içeriği, et ürünlerinde helal kesim) hakkında bilgi vermemektedir. Ancak ürün üzerinde yer alan etiket bilgileri ve Helal Gıda logosu, ibaresi ile helal gıda konusunda arayış içinde olan hassas tüketici kitlesinin bilgi edinme hakkı korunmuş olacaktır.

Dini, ilmi, vicdani ve ahlaki boyutu olan helal gıda faaliyetleri; her ne kadar Müslüman azınlığın bulunduğu ülkelerde daha fazla önem arz etse de, günümüzde, dini, ulusu her ne olursa olsun, sağlığını ön planda tutan, yediği ve içtiğine güven arayışında olan her birey için önem arz etmektedir.
Yaptığımız anket çalışmasında katılımcılar gıda tüketiminde % 90’ı geçen oranda helal gıda tüketimini tercih etmekte ve Helal Gıda Uygunluk Belgesi arayışında bulunmaktadır.

Sanayici, müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, serbest pazar ekonomisine ayak uydurabilmek, özellikle yurt dışında ürün ve markasını rekabet edilebilir seviyede tutmak, pazar payını artırabilmek için Helal Gıda Uygunluk Belgesine ihtiyaç duymaktadır. Hatta yakın gelecekte beklentiler “Helal Belgesiz Olmaz” konumuna gelecektir. İslam ülkeleri arasında işbirliği ile tüm ürünlerin uluslar arası alanda kabul görmesi mümkün olacaktır.

Sağlığın, aklın, malın, inancın, neslin ve onurun korunması gibi bütün ilahi dinlerin temel değerlerinin korunması amacına hizmet etmesi bakımından Helal Gıda tüketimi gereklidir.

Helal Gıda faaliyetleri dünya üzerindeki Müslümanların birliği, dirliği ve ticareti için bir fırsattır. Dünyada nüfus bakımından %25’e yakın olan Müslüman ülkeler; dünya ticaretinden ancak % 9 pay alabilmektedir. Doğal gaz ve petrol kaynaklarının da 2/3’sine sahibiz. Oysa dünya ekonomisine olan katkının artırılarak, bilgi edinme hızıyla ve donanımıyla değişim dinamizmine gereken refleksi, ilk defasında, her defasında ve tam zamanında göstermeli, belirleyici ve yön verici maharetini tüm insanlığın hizmetine sunmalıdır.

Helal Belgelendirme

Ürünlerin uluslar arası kabul görmesi ile islam ülkeleri arasındaki işbirliği sağlanacaktır.

Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi sağlıklı yaşamın ve inancımızın gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlarken, diğer taraftan; üreticinin ne ürettiğinin, tüketicinin de ne tükettiğinin farkına varmasını, denetim mekanizmalarının çalışmasını, etiketlerdeki beyan ile gerçekteki içerik tutarlılığının ve analiz kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır. Aksi takdirde herhangi bir tüketici, eline aldığı ürünlerdeki “ürünlerimizde domuz mamulleri yoktur”, “alkolsüzdür” “ürünlerimiz sağlıklı ve doğaldır” gibi beyanların doğruluğunu nasıl kontrol edebilir? Kaldı ki günümüzde üretici de bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir ürünün üretiminde helal olmayan girdiler kullanabilmektedir. Bu durumdaki tüketici ve üreticinin çaresizliğini gidermede Helal Gıda Uygunluk Belgesi güvenli bir limandır. Piyasaya güven ve ayar getirmektedir. Türk Standardları Enstitüsü’nün yaklaşık iki yıldır bu faaliyetin içinde bulunması ve sürece yön vermesi ile ciddi bir uyanış vuku bulmuştur. Bu geç uyanışın, farkındalığın seri sonuçlarını bu günlerde sık sık gerek Türkiye’de ve gerekse Avrupa ülkelerindeki gelişmelerden izliyoruz. Bu durum sadece gıdada değil; ambalaj, kozmetik, turizm, hizmet ve lojistik sektöründe de hızla artacaktır. Özellikle turizm sektöründe otellerin yüzlerce girdisinde helal uygunluk belgesi arayışı birçok sektörü ve üreticiyi bu belgeyi almaya yönlendirmektedir. Bu da yerli üreticilere, girişimcilere bulunmaz bir fırsat sunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının çok değerli destek ve katkılarıyla ve ilahiyat, tıbbi biyokimya, veterinerlik, gıda bilimi ve teknolojisi konularında uzman akademisyenlerden oluşan Akademik İstişare Kurulu mensuplarının desteğiyle Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan TS

OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi çalışmaları ile yediği ve içtiğinin sağlıklı, hijyenik, hilesiz ve helal olduğundan emin olmak isteyen ve bu konuda hassasiyeti olan tüketici talepleri karşılanmakta, üreticilerimizin ihracatta bu konuda karşılaşmakta oldukları problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Helal Belgelendirme kapsamında

 • Gıda mamulleri
 • Et ve et mamulleri
 • Süt ve süt mamulleri
 • Yumurta ve yumurta mamulleri
 • Tahıl ve tahıl ürünleri
 • Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar
 • Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri
 • Şeker ve şekerleme mamulleri
 • Meşrubat (Alkolsüz içecekler)
 • Bal ve yan mamulleri
 • Besin takviyeleri
 • Gıda katkı maddeleri
 • Enzimler
 • Mikro organizmalar
 • Balık ve balık ürünleri
 • Su
 • Kakao ve kakao ürünleri
 • Çay ve çay ürünleri
 • Kahve ve kahve ürünleri
 • Yağlı tohumlar
 • Baharatlar ve çeşni maddeleri
 • Özel beslenme amaçlı gıdalar
 • Nişasta ve nişasta ürünleri
 • Hazır yemekler

ürün gruplarına göre TS OIC/SMIIC 1 standardı dikkate alınarak belgelendirilmektedir. Talebinize göre bu başvurular geçerlilik süresi 1 yıl olan helal ürün belgelendirme modeline göre veya geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlandırılan helal parti malı uygunluk belgelendirme modeline göre değerlendirilmektedir.

 • Gıda hizmet ve tesisleri
 • Yemek fabrikası/ Toplu yemek mutfağı
 • Lokanta
 • Kafeterya
 • Pastane
 • hızlı yemek servis yerleri
 • Market

hizmetleri kapsamında TS OIC/SMIIC 1 ve TS 13571 standardları dikkate alınarak belgelendirilmektedir.

Helal gıda sertifikalandırması için lütfen irtibata geçiniz.