Normal Hesap
BANKA İSMİ Tokyo-Mitsubishi UFJ
Şube Yoyogiuehara (Code 137)
Hesap Sahibi SHUKYOHOJIN NIHON DIYANET
Hesap No 0789819 (Futsu)
※ Normal Hesap
Zekat & Fitre Hesabı
BANKA İSMİ Tokyo-Mitsubishi UFJ
Şube Yoyogiuehara (Code 137)
Hesap Sahibi SHUKYOHOJIN NIHON DIYANET
Hesap No 0011594 (Futsu)
※ Zekat & Fitre için