TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAKKIN YANINDA, BÂTILIN KARŞISINDA YER ALABİLMEK”

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanlar, imtihan edilmeden, sadece ‘İman ettik’ demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?”[i]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran.”[ii]

Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslâm, iman, salih amel ve güzel ahlak ilkeleri ile bir bütündür. İslam; kökü iman, gövdesi salih ameller, meyvesi ise güzel ahlak olan bir ağaç gibidir.

İman, öncelikle Allah’ı hakkıyla tanımak, O’nun varlığını ve birliğini gönle nakşetmek, eşi, benzeri ve ortağı olmadığını kabul etmektir. Sonra da içten bir bağlılıkla meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kader ve kazaya; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!
Salih amel, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel davranıştır. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُÖlüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et.[iii] emrine sadakat gösterip, bir ömür kulluk bilinciyle yaşamaktır.

Değerli Müminler!
İmanımız, İslam ahlakını hayatımızın her alanına yansıtmakla kemale erer.  Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) bir hadisinde صَالِحَ الْأَخْلَاقِلِأُتَمِّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”[iv] buyurmuştur. Rahmet Elçisi (s.a.s)’e ümmet olmakla şereflenen her mümin, onu örnek alarak ahlakını güzelleştirir. İyilik, ihsan, iffet, takva, tevazu ve doğruluk gibi erdemlerle bezenir. Ailesinde ve çevresinde şefkat ve merhameti hâkim kılmak için gayret gösterir. Her türlü şiddetten, zulümden, kibirden ve cimrilikten uzak durur. Kul hakkı yemeyi, kamu hakkını ihlal etmeyi büyük bir günah olarak görür.

Öyleyse kardeşlerim!
İmanımız, hayatımıza yön versin. Salih amellerimiz, bizleri Allah’a layıkıyla kul olmaya yöneltsin. Güzel ahlakımız, insanlara ve bütün mahlûkata karşı şefkat ve merhametle davranmaya sevk etsin.

[i] Ankebût, 29/2.
[ii] Tirmizî, Birr, 55.
[iii] Hicr, 15/99.
[iv] İbn Hanbel, II, 381.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAKKIN YANINDA, BÂTILIN KARŞISINDA YER ALABİLMEK”.(PDF)