TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAYDİ NAMAZA! HAYDİ KURTULUŞA!”

Friday Khutba

“HAYDİ NAMAZA! HAYDİ KURTULUŞA!”

Aziz Müminler!
اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدّ۪ينِ “Namaz, dinin direğidir.”1

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ “Namaz, kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amelidir.”2

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ “Namaz, cennetin anahtarıdır.”3

İslam’ın beş temel esasından biri olan namaz, kulun hem bedeni hem de ruhuyla Rabbine yönelmesi, O’nunla daimi ve sağlam bir bağ kurmasıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın Rabbiyle buluşması, O’nunla konuşması, halini O’na arz etmesidir.

Kıymetli Müslümanlar!
Biz namazı kılarız, namaz da bizi kâmil bir mümin kılar. Namazını hakkıyla eda edenleri iyiliğe sevk eder, kötülükten beri kılar. Kur’an-ı Kerim’de bu hakikat şöyle ifade edilir: “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten meneder…”4

Değerli Müminler!
Her Müslümana farz olan beş vakit namazı, camide cemaatle kılmanın büyük bir fazileti ve sayısız hikmeti vardır. Cemaatle namaz kılmak o kadar önemlidir ki Yüce Rabbimiz cihad meydanında dahi namazlarımızı cemaatle nasıl kılacağımızı Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı olarak açıklamıştır.5 Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”6 buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, kalplerimizi birbirine bağlar. Aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbeti artırır. Birbirimizle tanışmaya, kaynaşmaya, sevinç ve kederde ortak olmaya vesile olur.

Kıymetli Anne Babalar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bizlere şöyle sesleniyor: “Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın.”7

Öyleyse geliniz, çocuklarımızı tatlı dille, güler yüzle, sabırla ve anlayışla namaza davet edelim. Ellerinden tutarak hep birlikte ailece camiye koşalım. Camilerin huşû ve huzur veren ikliminden çocuklarımız da nasiplensin. Onlara cami adabını elbette öğretelim. Ancak çocukluklarının gereği olarak camide oynamalarına ve koşmalarına da hoşgörüyle yaklaşalım. Atacağımız yanlış bir adımla çocuklarımızın camiden ve cemaatten uzaklaşmalarına neden olmayalım.

[1] Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 3, 39.
[2] Nesâî, Muhârebe, 2.
[3] Tirmizî, Tahâret, 1.
[4] Ankebût, 29/45.
[5] Nisâ, 4/102.
[6] Buhârî, Ezân, 30.
[7] Ebû Dâvûd, Salât, 26.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAYDİ NAMAZA! HAYDİ KURTULUŞA!” (PDF)