TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BESMELE: BEREKETE AÇILAN KAPI”

BESMELE: BEREKETE AÇILAN KAPI

Muhterem Müslümanlar!
Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Yüce Allah’ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur.”1 buyurarak, her sözümüze ve her işimize Besmele ile başlamamızı öğütlemiştir.

Aziz Müminler!
Besmele ile başladı tüm peygamberlerin daveti. Hz. Nuh (a.s), “Haydi binin gemiye! Yüzerken de dururken de Bismillâh deyin. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”2 diyerek müminleri kurtuluş gemisine çağırdı. Hz. Süleyman (a.s), insanları Besmeleyle tevhide davet etti.3 Allah Resûlü (s.a.s) “Yaratan Rabbinin adıyla oku”4 emriyle ilk vahye Allah’ın adıyla muhatap oldu.

Kıymetli Müslümanlar!
Besmele dilde terennüm edilen, duvarlara süslü levhalarla asılan bir sözden ibaret değildir. Besmele, alınan her nefeste Allah rızası için yaşama niyetidir. Sözde ve özde dürüst olma, hayırda ve iyilikte yarışma, her türlü haram ve kötülükten sakınma kararlılığıdır. “Yâ Rab! Ben her işimi senin yardımın ve izninle yapmak, her işime yalnız senin isminle başlamak istiyorum” demektir.

Değerli Kardeşlerim!
Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adını anarak huzur bulur. O’nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O’nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur.

Aziz Müslümanlar!
Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız.

[1] İbn Hanbel, II, 360.
[2] Hûd, 11/41.
[3] Neml, 27/30.
[4] Alak, 96/1.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BESMELE: BEREKETE AÇILAN KAPI”(PDF)