TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ ” ÖRNEK İNSAN: MÜMİN”

金曜礼拝のホトバ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerine dostturlar. İyiliği emreder, kötülükten Azalıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[i]
Peygamberimiz (s.a.s), bir gün sahabeye “Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?” diye sordu ve ardından şöyle buyurdu: “İyi olanınız, kendisinden herkesin hayır umduğu ve şerrinden emin olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin hayır ummadığı ve şerrinden emin olmadığı kimsedir.”[ii]

Kardeşlerim!
Resûlullah (s.a.s)’in dilinde mümin, her şeyden önce teslimiyet ve sadakat sahibidir. O, tıpkı altın gibi değerlidir.[iii]  Hayatı boyunca İbrahimî bir duruş sergiler ve vakarını korur. Her şart ve durumda  “Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.” diyerek imanından, değerlerinden asla taviz vermez. Kur’an-ı Kerim’in ve sünnet-i seniyyenin rehberliğini terk etmez, sırat-ı müstakimden yüz çevirmez.
Resul-i Ekrem (s.a.s)’in dilinde mümin bal arısı gibidir. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir. Kimseyi kırıp incitmez.[iv] Onun gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer vardır.

Aziz Müminler!
Müminin hayatında hüzne ve ümitsizliğe yer yoktur. O,  “Üzülme! Allah bizimle beraberdir”[v] âyetine gönülden inanır. Bilir ki herkesin onu terk ettiği anda kendisini terk etmeyen, ona ümit ve çare olan bir mevlası vardır.
Elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir mümin.[vi]  “Aldatan bizden değildir.”[vii] hadisi gereği aldatmaktan ve aldanmaktan Allah’a sığınır. Müminin dilinden kötü ve yalan sözler, onur kırıcı ve gönül yaralayıcı ifadeler dökülmez. O, ötekileştirici değil birleştiricidir; nefret ettirici değil müjdeleyicidir. Her bir sözünün, her bir işinin bir gün mutlaka hesabını vereceğinin bilincindedir.

Aziz Kardeşlerim!
“Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kişi cennete giremez.”[viii] hadisinin bilinciyle mütevazi kişidir mümin. Yaratılanı sırf Yaratan’dan ötürü sever. Bilir ki insanlarla dost olmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayanda hayır yoktur.[ix]Onun davranışları şefkat, merhamet, samimiyet, ülfet ve muhabbetle örülüdür.
Ve nihayet mümin, güzel koku satan attar gibidir.[x] İnsanlara ahlâk, âdâb, erdem takdim eder. Zihinlerde hep olumlu yer edinir. Gönüllerde hep hoş sada bırakır.

Ne mutlu Peygamberimiz (s.a.s)’in bu övgülerine mazhar olanlara!
[i] Tevbe, 9/71.
[ii] Tirmizî, Fiten, 76; Ahmed b. Hanbel, II, 268.
[iii] Ahmed b. Hanbel, II, 199.
[iv] Ahmed b. Hanbel, II, 199.
[v] Tevbe, 9/40.
[vi] Buhârî, Îmân, 4.
[vii] Müslim, Îmân, 164.
[viii] Müslim, Îmân, 147.
[ix] Ahmed b. Hanbel, II, 400.
[x] Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, XII, 319.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ ” ÖRNEK İNSAN: MÜMİN”(PDF)