TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ“GENÇLERİMİZ: EN BÜYÜK İMKÂN VE ZENGİNLİĞİMİZ“

Muhterem Müslümanlar!
Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir.
Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin!”[i] uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır.[ii]

Aziz Müminler!
Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir.  Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim.

Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum: “Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık!”[iii]

[i] Hâkim, Müstedrek, IV, 341.
[ii] Buhârî, Ezân, 36.
[iii] Kehf, 18/1


FRIDAY KHUTBA OF TOKYO CAMİİ “GENÇLERİMİZ: EN BÜYÜK İMKÂN VE ZENGİNLİĞİMİZ“.(PDF)