TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM “

Muhterem Müslümanlar!
İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır.”[i]

Kıymetli Müslümanlar!
Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir.

Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir.

Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet etmektir.

Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”[ii] Bu ayet-i kerime bizleri imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe etmeye çağırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun bir gelecek planı yapmaya davet etmektedir.

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”[iii]

[i] Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25.
[ii] Haşr, 59/18.
[iii] Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM “.(PDF)