Elhamdullilah

Türkiye Diyanet Vakfı, kurban etlerinizi dünyanın dört bir yanında yaklaşık olarak 120 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tokyo Camii olarak Diyanet Vakfıyla beraber ulaşması zor olan ve karışıklıkların yaşandığı bölgelere dahi kurban etlerinizi ulaştırmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

 Bazı kardeşlerimiz için kurban eti yıl boyunca yiyebildikleri tek et.

 Din İşleri Müşavirlikleri, Dini Ataşelikler, TİKA ve Dışişleri Bakanlığı’yla yapılan işbirliği aracılığıyla kurban etlerinizi Afrika kıtasına, Balkanlara, Orta Asya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Udhiyah Qurbani Eid Al-Adha Special Program Donation

Tanım

Arapça’ da Kurban yerine kullanılan Udhiya kelimesi bayramda Cenab-ı Hakk’a yakınlaşmak niyetiyle ibadet olarak kesilen hayvanları(inek, koyun, deve gibi) içine alan hayvan grubu manasına gelmektedir.

Quran

This is one of the rituals of Islam prescribed in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (peace and blessings of Allah be upon him), and according to the consensus of the Muslims.

1 – “O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes” [Kevser Suresi 108:2]

2 –Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” ﴾162﴿ “O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.” [Enam Suresi 6:161,162]

3 – “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!” [Hac Suresi 22:34]

Bank Accounts

GENERAL DONATION ACCOUNT
BANK NAMETokyo Mitsubishi UFJ mufg
BRANCH NAMEYoyogiuehara (Code 137)
ACCOUNT HOLDERSHUKYOHOJIN NIHON DIYANET
ACCOUNT NUMBER0039747(Futsu)
※ Cost ¥19,500, Please send sharer’s Name, Surname, Phone, E-Mail & Address to INFO@TOKYOCAMII.ORG

Otherwise, you can pay locally by cash to Tokyo Camii & Turkish Culture center’s Stuff. Thank You!

Hisse ve Hayvanlar Hakkında

“Bir hisse kurban” bağışında bulunduğunuz zaman, bağışınız bir koyun veya keçiye VEYA inek, boğa vb. büyükbaş hayvanların 1/7’sine denk gelmektedir. Bir hisse bağışınız yaklaşık 40- 50 arası insana ulaştırılabilecek kadar taze et sağlamaktadır. Eğer tam bir büyükbaş hayvan almak istiyorsanız, bir hisse fiyatını 7 ile çarpıp o şekilde bağış yapmanız gerekmektedir.