1442/2021 – RAMAZAN BAYRAMI

Eid Mubarak

Muhterem Müslümanlar!
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı şerifi bir defa daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Bizi bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları neşe, sevinç ve Allah’ı zikretme günleri olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!
Ramazan ayının gündüzünde gecesinde, orucunda teravihinde Rabbimizin rızasını aramaya gayret ettik. İbadetlerimizi ve iyiliklerimizi çoğaltmaya, sabrımızı ve tövbemizi artırmaya, Kur’an’la beslenip takva elbisesi kuşanmaya çalıştık. Geçen yıllarımızın muhasebesini yaptık. Hata ve günahlarımızdan tövbe ettik, Rahman’ın affına sığındık.

Kıymetli Müslümanlar!
Bayram günleri, Ramazan’ı eda eden kullarına Rabbimizin bir ikramıdır.
Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babamızla, acı-tatlı günlerimizin ortağı, can yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci yaşayalım.
Aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlüklere, dargınlıklara son verelim.
Ahirete göç eden geçmişlerimizi rahmetle yâd edelim. İslam beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenâb-ı Haktan lütuf ve inayet dileyelim.

Aziz Müslümanlar!
Bir Ramazan-ı şerifi daha uğurluyoruz. Biliyoruz ki Allah’a kulluk görevimiz Ramazan ayıyla sınırlı değildir. Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.”1 buyurarak ömrümüzün her anını kulluk şuuruyla geçirmeye bizleri davet etmektedir.
Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek, Ramazan’da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Ey insanlar! Selâmı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle cennete giresiniz.”2


1. Hijr, 15/99.
2. Tirmidhi, Sifat al-Qiyamah, 42.