Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ın sayısız lütuflarından birisi de bütün güzellikleriyle, maddî ve manevî bereketleriyle mübarek Ramazan ayıdır. Ramazan ibadet, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bereketi bol, hayrı çok olan bir aydır. Bu ay, yardım, bağış ve ihsan ayıdır; bir yıllık maddî ve manevî kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, kusur ve günahlarımızdan tövbe edip hakka yönelme niyetimizin, irademizin geliştiği maddî ve mânevî terbiye ayıdır.
Bu ayın faziletini Yüce Allah, özetle şöyle anlatır:

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun.

Peygamber Efendimiz de bir Ramazan öncesinde, bu ayın fazileti hakkında, bir hutbesinde şöyle buyurmuşlardır: “Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunmaktadır. Bu ay içerisinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Bu ayda Allah, gündüzleri oruç tutmanızı farz kıldı, ben de bu ayın gecelerinde teravih namazını size sünnet kıldım. Bu ayda gönüllü olarak bir iyilik yapan, başka zamanlarda bir farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ayda bir farzı yerine getiren kimse de, başka aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi (mükâfât almış) olur. Ramazan sabır ayıdır, sabrın ve yardımlaşmanın mükâfâtı ise cennettir. Ramazan bereket ayıdır, müminin rızkının çoğaldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse, onun bu davranışı günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtuluşuna ve iftar ettirdiği kimsenin tuttuğu orucun sevabından pay almasına vesile olur. Oruç tutan kimsenin sevabından da bir şey eksilmez” .
Aziz Müminler!
Ramazan, Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olduğu ay olması münasebetiyle, mübarek bir aydır. Kur’an, müslümanların hidayet rehberidir. Şu halde bu ayda Kur’an’ı daha çok okuyup anlamaya ve yaşamaya çalışalım.
Ramazan sabır ve şükür ayıdır. Oruç tutmak suretiyle hem nefsimizi sabırla terbiye etmiş oluruz; hem de Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı yapılacak şükür borucumuzu ifâ etmiş oluruz.
Nihayet Ramazan bir cömertlik ve yardımlaşma ayıdır; Peygamber efendimizin cömertliğinin coştuğu aydır. Müslümanlar olarak bu mübarek ayda, İslâm’ın beş şartından birisi olan oruç ibadetini tam olarak yerine getirmek için maddî ve manevî olarak güzelce hazırlanmalı; huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir Ramazan ayı yaşamaya çalışmalıyız.

[1] Bakara, 185.
[1] Et-Tergîb, II, 94 ve Mişkâtü’l-Mesâbih, Hadis no: 1965. 
[1] Buhari, Savm, 7.
Friday's Khutba 「Jumuah Prayer」 May 26th, 2017 UPON ENTERING THE MONTH OF RAMADAN
Tokyo Camii Cumua Hutbesi
26 Mayıs 2017 Ramadan Ayina Girerken