Kurumsal

İNANÇ
İnanç sahibi insanlar, tarih boyu bir mabede ihtiyaç duyagelmiştir. Zira hem öğretilerinin insanlara belletildiği, hem de formel vecibelerinin icra edildiği mekanlar olarak mabedler, insanların gerek tanrıyla, gerek birbirleriyle, gerekse diğer varlıklarla olan münasebetlerini düzenleyen hemen hemen bütün dinlerin olmazsa olmaz dünyevi unsurlarındandır. Dolayısıyla bu kutsal mekanlar insanların birbirleriyle iletişim kurmasında hayati rol oynamıştır. Kurulan iletişim sayesinde, birbirleriyle tanışıp kaynaşmış, birbirlerinin sorunlarına ortak çözüm bulmuş, hatta bazı sorunlara karşı ortak tavırlar almış olan insanlar, mabedleri aynı zamanda en emniyetli merkezler olarak görmüşlerdir. Kimi suçlular canlarını kurtarmak için mabede sığınmış; insanlara ve hayata küsmüş kimi azizler nirvananın ilk basamağı inancıyla mabede yerleşmiş; kimi zenginler de servetini/altınını emanet edebileceği bir yer olarak görmüştür mabedi… Hatta bu bağlamda, modern bankacılık işlemlerinin ilk nüvelerinin mabedlerde ortaya çıktığı iddiası hiç de yavan görünmemektedir.

İLETİŞİM
İslam dininin cemaat halinde ibadete azami derecede önem vermesi ise, Müslümanların mabedlere olan ihtiyacını daha da arttırmıştır. Bu ihtiyacın saikiyle, bulundukları her bölgede pek çok güzide mabedler inşa etmişlerdir. Başta Medine’deki Hz. Peygamber’in Mescidi olmak üzere, (Suriye) Ümeyye Camii, (İspanya) Kurtuba Camii, (Irak) Samarra Camii, (Mısır) İbn Tulun Camii, (Özbekistan) Kalon Camii, (Pakistan) Faisal Camii, (Türkiye) Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Selimiye Camileri bir çırpıda akla gelen eşsiz mabedlerden sadece birkaçıdır.

TÜRK TOPLULUĞU
Saygıdeğer Japon halkının misafirperverliğine istinaden Kazan’dan göçmüş olan Türk toplumunun 1938’de inşa ettiği, gördüğü ağır hasarlar sebebiyle 2000’de yeniden inşa edilen ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi gördüğüne/göreceğine inandığımız Tokyo Camii de kendine has özellikleri ile bir başka güzeldir. Bir taraftan klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmesiyle geçmişle olan bağları koparmazken; diğer taraftan hem inşa teknolojisiyle hem de birinci katındaki düğün, defile, tiyatro, sergi ve konferansa da ev sahipliği yapabilen çok amaçlı salonuyla dikkat çeken farklı mimarisiyle geleceğe ışık tutmaktadır.

DİN
İslam Dini hakkında doğru bilgilenmenin alternatif bir adresi de olacağına inandığımız Tokyo Camii’nin, her gün yüzlerce Japon ziyaretçinin uğrak mekanı olmasıyla, asırlık Türk-Japon ilişkilerine katkı sağlayacağına dair inancımız tamdır.

MESAJ
Tokyo Camii’ne teşriflerinizden ziyadesiyle memnuniyet duyacağız.

Tokyo Camii Diyanet Vakfı