Tokyo Camii Tarihi

Tokyo Camii Tarihi

Tokyo Camii'nin tarihi savaş öncesi günlere kadar uzanmaktadır.  1917'de Rusya'da ihtilal meydana geldiğinde, ülkede zulüm gören birçok Müslüman, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kazan vilayetinden Türkler, Orta Asya üzerinden Mançuryaya yerleşmiş ve oradan ise güvenli bir yer arayışı içinde Güney Kore ve Japonya’ya tekrar göç etmişlerdir. Japonya'da iklimin ılıman olduğu Tokyo ve Kobe’de yaşamaya kolayca uyum sağlamışlardır. 

1922'deki Büyük Kanto Depreminden hemen sonra, Tokyo'da yaşayan yabancıları kurtarmak için Yokohama Limanı'nda istisnai bir gemi hazırlayan ABD  hükümetine rağmen, Türkler teklifi reddederek Japonya'da kalmıştır. Aynı yıl Abdulhay Kurban Ali Mahalle İslamiye Derneği'ni kurmuş, daha sonra Japonya'ya gelecek olan Abdurraşid İbrahim ile beraber Japon hükümetiyle olan dostluklarını derinleştirmişlerdir. Tokyo'da yeni bir hayata başlayan Türklerin endişesi çocukların eğitimi olmuştur. 1928 yılında Japon hükümetinin izni ile ''Mekteb-i İslamiye'' adında bir okul kurulmuştur.

Ayrıca Japon hükümetinin desteğiyle Tokyo'nun Shibuya şehrinde arazi satın alarak 1935'te okulu oraya taşınmış, nihayet 1938'de o zamanki Japon Hükümetinin işbirliği ile yanına bir Camii inşa edilmiş ve uzun zamandır özlemini duydukları dilekleri yerine getirilerek açılmıştır. 

Japonya'daki Müslümanlar için yarım asırdan fazla bir süredir bir mihenk taşı olarak görev yapan Tokyo  Cami yapısının bozulması nedeniyle 1986'da yıkılmıştır. 

Eski adıyla Mahalle İslamiye Derneği, yeni adıyla Tokyo Türk Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'ne camiyi yeniden inşa etmek şartıyla binanın caminin bulunduğu alanı bağışlamıştır. 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde "Tokyo Camii Vakfı" kurulmuş ve Türkiye'den destekler kabul edilmiştir. Yeni ibadethanenin tasarımı, modern Türk dini mimarisinin temsili mimarı Muharrem Hilmi Şenalp'e aittir. İnşaat için Türkiye'den Japonya'ya gelen yaklaşık 100 mühendis ve usta, bina gövde ve iç inşaat işleriyle uğraşmıştır. 30 Haziran 1998'de yapımına başlanan Tokyo Camii'nin inşaatı, hem Japonya'dan hem de Türkiye'den ilgililerin çabalarıyla yaklaşık iki yılda tamamlanmıştır. Açılış töreni 30 Haziran 2000'de görkemli bir şekilde yapılmış ve Tokyo Camii, medeniyetler arası etkileşimin merkezi olarak tarihe yeni bir sayfa açmıştır.

Tokyo Camii’nde aşağıda isimleri yer alan İmam Hatipler görev yapmışlardır:

Abdulhay Kurban Ali Tokyo camii’nin ilk imamı’dir.
Abdurreşit İbrahim (1938 ~1343)
Türkistanlı Emin İslami (1943~1950)
Şerifullah Miftahuddin (1950~1969)
Aynan Safa (1969 ~1983)
Hüseyin Baş (1979~1983)

Cemil Ayaz (2000 ~ 2004)
Ensari Yenitürk (2004 ~ 2011)
Murat Çevik (2011 ~ 2012)
Nurullah Ayaz (2012 ~ 2013)
Muhammet Rasit Alas (2013-2020)
Muhammet Rifat Cinar(2019-       )