TOKYO CAMİİ VE DİYANET TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

DİYANET TÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN TARİHÇESİ

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Tokyo’ya yerleşen Kazan Türkleri, dini ve milli kimliklerini korumak amacıyla 1925 yılında “Mahalle-yi İslamiyye” isminde bir dernek kurmuşlardır. Bu dernek toplantıları sonucunda dini inançları ve milli kültürlerini yeni nesillere aktarmak ihtiyacı doğduğuna karar vermişlerdir. Bu karar doğrultusunda, 1927 yılında bir Japon evi kiralayıp burayı “Mekteb-i İslamiyye” adı altında okul olarak kullanmışlardır. Bu okul, Japonya’da açılan ilk Müslüman okuludur. Ardından Kazan Türkleri kendi aralarında para toplayıp arsa satın almış ve 1930 yılında buraya bir bina inşa etmişlerdir. Bu bina, okul ve mescit olarak kullanılmıştır. Okulda verilecek eğitimin materyallerini hazırlamak için bu binanın bir odası matbaa haline getirilmiştir. Türkiye’de harf inkılabının yapıldığı yıllara tekabül eden süreçte İstanbul’daki bir gazetenin matbaa makinaları buraya taşınmıştır. “Tokyo Matbaa-i İslamiyye” adı verilen matbaada ilk olarak ders kitapları yayınlanmıştır.

1934 yılında bu matbaada bir Kur’an-ı Kerim basılmıştır. Bu Mushaf, Japonya ve Uzakdoğu’da basılan ilk Kur’an-ı Kerim’dir ve halen Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi’nde sergilenmektedir. Matbaada Kur’an-ı Kerim basımı uzun süre devam etmiş ve basılan Kur’an-ı Kerim Mushafları civar ülkelerdeki Müslümanlara da gönderilmiştir. 1935 yılında ise bina resmen bir ilk okul olarak kullanılmaya başlamış, matbaa faaliyetleri de bir taraftan devam etmiştir. Zaman içerisinde eskiyen ve yıpranan bina yıkılmış ve 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından günümüzdeki Türk Kültür Merkezi binası yaptırılmıştır.

Tokyo Camii, üst katında hanımlar için de ibadet yeri olan bir Osmanlı camisi şeklinde inşa edilmiştir. Caminin altına ise sergi yapmak için uygun bir alan, baş oda ve çok amaçlı salondan ibaret olan kültür merkezi yer almıştır. Caminin yanındaki okulun yıkılmasının ardından ise bu araziye ayrı bir kültür merkezi yapılarak caminin işlevselliğinin artırılması gündeme gelmiştir. 19 Mayıs 2017 tarihinde temel atma töreni yapılarak Türk Kültür Merkezi inşasına başlanmış ve 20 Temmuz 2018 tarihinde Japonya Diyanet Vakfı’na teslim edilmiştir. Yeni bina, Türk Kültür Merkezi adıyla kapılarını misafirlerine açmıştır.