Din Görevlileri

Muhammet Rıfat ÇINAR

Muhammet Rıfat ÇINAR
Tokyo Camii İmam Hatibi
17.02.2019~

Tokyo Camii’nde aşağıda isimleri yer alan imam-hatipler görev yapmıştır:

Muhammet Raşit Alas (2013-2020)
Nurullah Ayaz (2012 ~ 2013)
Murat Çevik (2011 ~ 2012)
Ensari Yenitürk (2004 ~ 2011)
Cemil Ayaz (2000 ~ 2004)

Hüseyin Baş (1979~1983)
Aynan Safa (1969 ~1983)
Şerifullah Miftahuddin (1950~1969)
Türkistanlı Emin İslami (1943~1950)
Abdurreşit İbrahim (1938 ~1343)
Abdulhay Kurban Ali, Tokyo Camii’nin ilk imamı’dır.