Tokyo Camii’nin Özellikleri

Tokyo Camii’nin Özellikleri

Arkasına aldığı Shinjuku gökdelenleriyle içinde bulunduğu bölgenin adeta mimari silüetini tamamlayan Tokyo Camii, Japonya’nın en büyük Müslüman mabedi olması yanında, Tokyo’da yaşayan veya çeşitli vesilelerle bu ülkede bulunan Müslümanların cami ihtiyacını karşılamada önemli bir rol ifa etmektedir.

Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi, İslam medeniyetinde dini mimarinin zirvesini teşkil eden klasik Osmanlı- Türk mimarisi tarzında inşa edilmiştir. Klasik mimarimizde tam olarak işlenmemiş altı yarım kubbeli merkezi plan yapısıyla, gelenekten geleceğe uzanan, gelenekle teknolojiyi bütünleştirerek geleceğe bağlayan bir özelliğe sahiptir. Tokyo Camii’nde, Türk- İslam sanatlarının hemen her şubesinden, küçük de olsa her biri müstakil sanat eseri hüviyetinde, şahsiyetli örnekler verilmiştir.
Toplam inşaat alanı 1693 m²yi bulan ve 734 m²lik arsa üzerine inşa edilen Tokyo Camii, depreme dayanıklı kazıklı sandık temel üzerine çelik takviyeli betonarme sistemle inşa edilmiştir. Kubbeler hiç kalıp kullanılmadan dökülmüştür. Taş ve mermer bütün elemanlar çelik montaj aparatlarıyla yerine konulmuş, harç kullanılmamıştır. Cami içi akustiği, binlerce yıldır kullanılan kubbe içi boşluklarıyla sağlanmıştır.

Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi’nin iç ve dış tezyinatında başta hatlar olmak üzere, Türk İslam sanatlarından seçilen çeşitli eserler arasında genel bir uyum yakalamaya çalışılmıştır. Özellikle cami kısmı(ikinci kat), söz konusu sanatların en güzel örnekleri ile tezyin edilerek, ziyaretçileri büyüleyen bir atmosfer oluşturulmuştur. Tezyinde sadece sanatsal özellik dikkate alınmamış, dinî yönden de önemli mesajlar içeren ayet ve hadisler seçilmiştir. Mesela birbirini takip eder şekilde pencere üstlerine yerleştirilen hatlarda Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Cebrail (a.s.) arasında geçen ve “Cibril Hadisi” diye şöhret bulan rivayet işlenerek, kısaca İslam’ın, imanın ve ihsanın tarifi aktarılmaya çalışılmıştır.

Zemin kat girişi, bir yandan daimi “Türk- İslam El Sanatları Sergisi” olacak şekilde teşrif edilmiş, diğer yandan da katın bir bölümünde Türk sivil mimarisine örnek olarak, bütün unsurlarıyla bir “başoda”ya yer verilmiştir. Zemin kat girişin devamında ise çok maksatlı salon bulunmaktadır. Mahfil katı dahil cami ana mekanında 630 kişi, ihtiyaç halinde son cemaat mahalli ve diğer bölümler ibadete açıldığında aynı anda 2000 kişi ibadet edebilmektedir.

Cami binası giriş katında kitap satış bölümübulunmaktadır. Bu stantta Türkçe, Japonca, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere pek çok dilde eser yer almaktadır. Çocuk, genç, yetişkin her yaşa yönelik yayınların olduğu kitap satış bölümü, ziyaretçilerin dini ve kültürel konularda kalıcı bilgi edinmesini sağlamaktadır.book shopBu kattaki çok amaçlı salonun bir köşesi küçük bir kütüphane olarak dizayn edilmiştir. Türkçe, Japonca ve diğer dillerde pek çok dilde eserlerin bulunduğu kütüphane köşesi, ziyaretçilerin kolayca ulaşıp okuyabileceği şekilde açık raf olarak düzenlenmiştir. Camiye gelenler, ikramımız olan çay ve hurmalarını alarak bu bölümde kitap okuyabilmektedir.Bu katta ayrıca eski cami ve okul binasının bire bir ölçüleriyle yapılmış maketi yer almaktadır. Japonya’daki mimarlık bölümü hoca ve öğrencileri tarafındann hazırlanmış olan maket, ziyaretçilerin tarihi binaları gözlerinde canlandırmalarını sağlamaktadır. Tokyo Camii’nin tarihi eserlerinin bir bölümü ise maketin yanında sergilenmektedir.