TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “KALPLER ALLAH’I ZİKRETMEKLE HUZURA KAVUŞUR”

“KALPLER ALLAH’I ZİKRETMEKLE HUZURA KAVUŞUR”

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz idrak sahibi müminleri şöyle tanıtıyor: “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler…”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.”2

Aziz Müminler!
Zikir, Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Mümin, kalbini zikirle Rabbine açar. “Siz beni anın ki ben de sizi anayım.”3 ayetine bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder.
Müminin gönlü zikirle ferahlar. “Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzura kavuşur.”4 ayeti gereğince müminin ruhu zikirle sekinete erer. Yuvası zikirle huzura kavuşur.

Aziz Müslümanlar!
Zikir, Allah’ı zihinde tutmak, dil ile belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte, söz, tutum ve davranışlarımızla Allah’ın rızasını kazanma çabasıdır. Nefsimizi ıslah etme, iyilik ve hayır yolunda olma, huzur ve mutluluğa ulaşma gayretidir.

Değerli Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim O’nu zikredelim. Zikrin en büyüğü olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bir ismi de “Zikir” olan Kur’an-ı Kerim’i okuyalım, anlayalım ve yaşayalım.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: “Allah’ım! Sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.”5

[1] Âl-i İmrân, 3/191.
[2] Buhârî, Deavât, 66.
[3] Bakara, 2/152.
[4] Ra’d, 13/28.
[5] İbn Hanbel, II, 299.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “KALPLER ALLAH’I ZİKRETMEKLE HUZURA KAVUŞUR”(PDF)