TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ÜÇ AYLAR: RAHMET VE MAĞFİRET VESİLEMİZ“

Muhterem Müslümanlar!
Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri bu müstesna günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, mübarek vakitleri nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

Aziz Müminler!
Üç aylar; Allah’ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), çok kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz ederdi:
“Allah’ım, Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.”[i]

Değerli Müminler!
Elbette bize düşen Rabbimizin ilâhi lütuf zamanları olarak bahşettiği, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah’a kul olmak, sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her ânımız kıymetlidir.

Aziz Müslümanlar!
Dünya ve ahiret saadeti, Cenâb-ı Hakk’a iman eden, sadece O’nun rızasını gözeten ve her ânını salih amellerle bereketlendirenlerin olacaktır. Hutbemi Asr suresiyle bitiriyorum:

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip, sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyanda değillerdir.”[ii]

[i] Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189.
[ii] Asr, 103/1-3.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ÜÇ AYLAR: RAHMET VE MAĞFİRET VESİLEMİZ“.(PDF)