TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BİR YUVA KURALIM”

Muhterem Müslümanlar!
Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile hayat bulan bir sünnettir. Fıtratımıza uygun bir şekilde ve meşru bir nikâhla evlilik yapmak, her birimiz için şükür vesilesidir.

Kıymetli Anne-Babalar!
Cuma gününün şu icabet vaktinde sizlere sesleniyorum: Geleceğimizi sağlam bir şekilde inşa etmek, dini ve ahlaki temelleri sağlam, sevgi ve merhamet dolu yuvalarla mümkündür. Bu yuvayı kurarken Allah Resûlü (s.a.s)’in “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin![i] hadis-i şerifini rehber edinmektir.

Genç Kardeşim!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) sizlere şöyle nasihat etmektedir: “Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur.[ii]

Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde ol. Bu yuvayı hem kurarken hem de korurken sevgi ve saygıdan, ülfet ve muhabbetten, nezaket ve zarafetten asla ödün verme. Cenâb-ı Hakk’ın “Onlar sizin için birer elbise, sizde onlar için birer elbisesiniz[iii] buyruğu üzere aileni ilgi ve sevgiyle kuşat, her türlü kötülükten muhafaza et.

Aziz Müslümanlar!
Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakârlıkta, hâsılı Rabbimizin rızasında arayalım.

Hutbemi Cenâb-ı Hakk’ın bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”[iv]

[i] Buhârî, İlim, 11.
[ii] Buhârî, Nikâh, 3.
[iii] Bakara, 2/187.
[iv] Furkân, 25/74.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BİR YUVA KURALIM”.(PDF)