Kadir Gecesi 1441/2020

laylat al Qadr

Aziz Kardeşlerim.

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan bu son günlerini taçlandıran Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu akşam inşallah Kadir gecesini hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur’an’la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmaz üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

Bu gece, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için azmimizi yenilemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ederiz.

Tokyo Cami