TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAYATIN TEKRARI YOK”

HAYATIN TEKRARI YOK

Muhterem Müslümanlar!
Ömrümüzden bir yılı daha geride bıraktık. Vakit, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir. Rabbimizin “O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.”1 ikazına uyup geride ne bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı muhasebe etme vaktidir.

Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Nihayet o gün, bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.”2 Rabbimizin bize emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var. Sayılı nefeslerimizin, sıhhatimizin, dünya nimetlerinin ayrı ayrı suali var. Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel defteri, kurulacak şaşmaz bir terazi, hakikati dosdoğru beyan edecek şahitler var. İşte o gün, zerre miktarı işlenen hayır da şer de karşılığını mutlaka bulacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek, herkese hak ettiği tam olarak verilecektir.

Aziz Müslümanlar!
Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenâb-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkânımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle yüzleşelim. “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.”3 buyuran Rabbimize kulak verip, ahiret için hazırlık yapalım. Allah’ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım.

Hutbemi bir ayet-i kerime mealiyle bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes kıyamet için ne hazırladığına baksın! Allah’a karşı gelmekten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden hakkıyla haberdardır.”4

[1] Kıyâmet, 75/13.
[2] Tekâsür, 102/8.
[3] Yâsin, 36/65.
[4] Haşr, 59/18.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “HAYATIN TEKRARI YOK”(PDF)