TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ 31 Mart 2023 ”RAMAZAN VE DAYANIŞMA”

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin yardımcısıdır.”
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir.”

Değerli Müslümanlar!
İslam medeniyeti bir dayanışma medeniyetidir. Müminler, bu medeniyetin yeryüzündeki temsilcileridir. Nitekim yüce dinimiz İslam, dayanışma şuurunu her daim canlı tutmamızı emretmektedir. Cenâb-ı Hak, “İyilik ve takva üzere yardımlaşın.” buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise bizleri şöyle tarif etmektedir: “Müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir.”

Aziz Müminler!
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl Ramazan ayında önemli bir konuyu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekât ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım.

Kıymetli Kardeşlerim!
Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek, el birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti. Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden. Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz olsun.

Tevbe, 9/71.
Ebû Dâvûd, Edeb, 60.
Mâide, 5/2.
Buhârî, Salât, 88.

https://tokyocamii.org/wp-content/uploads/2023/03/2023.03.31_Khutba_TR.pdf

TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ 31 Mart 2023 ”RAMAZAN VE DAYANIŞMA”