TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ 14 Nisan 2023 İHSAN BİLİNCİ: KULLUĞUN ZİRVESİ

Muhterem Müslümanlar!     

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim ihsan üzere Allah’a kulluk ederse, Rabbi onu mükâfatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir.”[i]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir.”[ii]

Aziz Müminler!

Mümini mümin yapan hasletlerden biri de ihsan bilincidir. İhsanın özü, kâmil bir imana sahip olmaktır. Cenâb-ı Hakk’ın kâinatı yoktan var ettiğine ve yönettiğine iman etmek, kullarına karşı cömert olduğuna gönülden inanmaktır. Rabbimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Rehber olarak Kur’an’ı, örnek olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’i, ölçü alarak İslam’ın hayat veren ilkelerini samimiyetle kabul etmektir. Gönül hanemizi tevhitle inşa etmek, ruhumuzun sekinetini Allah’ı zikirde aramaktır.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “İhsan, Allah’ı görür gibi kulluk etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”[iii]  Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi ihsan, yalnızca Allah’a kul olmak, her an Allah’ı görüyormuş gibi yaşamaktır.

İhsan bilinciyle yaşayan mümin, namazını kendine miraç kılar. Zekâtıyla kazancını manevi kirlerden arındırır, malını bereketlendirir, kardeşliğini pekiştirir. Orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur.

İhsan bilicini kuşanan mümin nezaket sahibidir; kimseyi incitmez. Güvenilirdir; emanete ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir; yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez.

Kıymetli Müminler!

“Rabbinizin mağfiretine, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun.”[iv] emr-i ilahisine uyarak Ramazan’ın rahmet ve bereket ikliminden istifade edelim. Rabbimizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabbimizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip, ahiretimizi mamur kılalım.

[i] Bakara, 2/112.

[ii] Tirmizî, Diyât, 14.

[iii] Buhârî, Tefsîr, (Lokman) 2.

[iv] Âl-i İmrân, 3/133.

https://tokyocamii.org/wp-content/uploads/2023/04/2023.04.14_Khutba_TR.pdf

TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ 14 Nisan 2023 İHSAN BİLİNCİ: KULLUĞUN ZİRVESİ