TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BİRLİK VE BERABERLİK RUHU”

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHU”

Allah’ın lütuf ve inayetiyle kardeş olan, aynı safta omuz omuza Cenâb-ı Hakk’ın divanına duran, aynı iman ve şuurla bir arada bulunan Aziz Müminler! Cumamız mübarek olsun! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun!

Kıymetli Müminler!
Yüce dinimiz İslam, tevhid ve vahdet dinidir. Birlik ve beraberlik dinidir. Yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Dinimiz, toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmamızı, sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamamızı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmemizi emretmiştir. Birbirimize sırt dönmeyi, ilgi ve alakayı kesmeyi, kardeşlik bağlarını koparmayı, her türlü olumsuz söz ve davranışta bulunmayı da yasaklamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz, “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.”1 buyurmaktadır. Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz de bir hadis-i şerifinde bizleri şöyle uyarmaktadır: “Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeşler olun.”2

Değerli Müslümanlar!
Bizler, aynı dine inanan, aynı Allah’a kulluk eden, aynı kıbleye yönelen, aynı kitabı rehber edinen, aynı peygambere gönül veren müminleriz. Başa kakmadan, karşılık beklemeden, kökenine, inancına, mezhebine ve düşüncesine bakmadan, insan onurunu rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi kendine şiar edinen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Böylesine köklü bir medeniyetin mensubu olan bizlere düşen, kardeşlik ahlakını kuşanmak, gönül alıcı söz ve davranışlarla birbirimizin hukukunu gözetmektir.

Değerli kardeşlerim!
Bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir. Vekaleti alınan kurbanlar İslami usullere göre kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Arzu eden kardeşlerimiz vekalet ücretini Tokyo Camisinin banka hesaplarına ya da makbuz karşılığı görevlilerimize teslim edebilirler. Allah Teala hayırlarınızı kabul etsin.

[1] Âl-i İmrân, 3/103.
[2] Tirmizî, Birr ve Sıla, 24.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “BİRLİK VE BERABERLİK RUHU” (PDF)