Tokyo Camii Cuma Hutbesi “Camiler Ve Din Görevliler: Hayrın Anahtarı, Şerrin Kilidi”

“Camiler Ve Din Görevliler: Hayrın Anahtarı, Şerrin Kilidi”

 

 

 

 

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte bunlar, doğru yolda olmaları umulanlardır.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Beldelerin Allah’a en sevimli olan mekânları, camilerdir.”

Aziz Müminler!
Camiler ve mescitler, Allah’ın evleridir. İslam medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen aminlerimize, içten içe akıttığımız göz yaşlarımıza şahit olan secdegâhlardır.
Hademe-i hayrat olarak camilerimizde görev yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam’ın hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun varisleridir. Kur’an’ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resûlü (s.a.s)’in güzel ahlakını aktaran hatiplerimizdir. Mümin gönüllere Kur’an’ı nakşeden, “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” nebevi iltifatına mazhar olan din görevlilerimizdir.

Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, bu ayet-i kerimeyi kendimize şiar edindik. Öncelikli gayemiz, cami merkezli bir hayatla, tüm insanlığın ihyasıdır. Hocalarımız, minarelerden semalara yükselen, “Haydi namaza!, Haydi kurtuluşa!” nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmektedir.
Rabbimiz el-Câmi’ ismiyle bütün mahlûkatı rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa, camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor.

Kıymetli Müminler!
Geçmişten günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren, iyilik yolunda örnek ve önder olan din görevlilerimizden, camilerimizin inşa ve imarını gerçekleştiren hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

[1] Tevbe, 9/18.
[2] Müslim, Mesâcid, 288.
[3] Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15.
[4] Âl-i İmrân, 3/104.


Tokyo Camii Cuma Hutbesi “Camiler Ve Din Görevliler: Hayrın Anahtarı, Şerrin Kilidi”(PDF)