TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR “

Muhterem Müslümanlar!
Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki, ölüm ve yeniden diriliş haktır. Âlemlerin Rabbinin huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya sonsuz bir mükâfata kavuşacak ya da elim bir azaba dûçâr olacağız.

Kıymetli Müminler!
Hayatımıza yön veren, anlam ve değer katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır. Zira ahirete iman eden kişi, ebedî mutluluğun anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir. Bu şuur ve inançla Allah’ın rızasını kazandırabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir. Mümin, imanının bir gereği olarak işlediği salih amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını güzel ahlakla süsler.

Değerli Müslümanlar!
Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmayalım.[i] “Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan nedir?”[ii] sorusuna muhatap olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim. “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.”[iii] nidasıyla karşılaşmadan önce, kendimizi hesaba çekelim. Unutmayalım ki, “Kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir.” [iv]

[i] A’lâ, 87/16, 17.
[ii] İnfitâr, 82/6.
[iii] İsrâ, 17/14.
[iv] İsrâ, 17/19.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR “.(PDF)