Ramazan yaklaşıyor

2021.03.24. ラマダンにむけて

Değerli Takipçilerimiz!

Bildiğiniz gibi Ramazan ayı çok kazançlı, mânevi kıymetlerle dolu Rahmet ve Gufran ayıdır. Müminlerin eline geçen nadir fırsatlardan biridir. Bu mübarek günlerin arefesindeyiz. İnşaallah önümüzdeki günlerde Ramazan ayına girmiş olacağız. Şimdiden bu mübarek günlere hazırlanmalıyız.

Ramazan ayı için nasıl hazırlık yapmalıyız?
Bu kıymetli ay için yapılması en faziletli ameller nelerdir?

1. Samimi tevbe.
Samimi tevbenin her zaman yapılması gerekir. Fakat büyük ve mübarek bir ay olan Ramazan ayına gireceği için kendisi ile Rabbi arasındaki günahlar ile kendisi ile insanlar arasındaki haklardan dolayı Rabbine tevbe etmekte acele davranması, kul için daha uygun bir davranıştır. Böylelikle mübarek Ramazan ayı girdiğinde gönlü temiz ve kalbi huzurla dolu olsun ki, bu ayda salih amel ve ibâdetlerle meşgul olabilsin.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey mü’minler! Hep birlikte tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz!” (Nûr Suresi 31)

Peygamber Efendimiz (sav)’de şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin. Çünkü ben, günde yüz defa O’na tevbe ediyorum.”(Müslim, Hadis no:2702)

2. Duâ.
Müslüman, kendisini dîni ve bedeninde hayır üzere Ramazan ayına kavuşturması için Rabbine duâ etmelidir. Ayrıca O’na itaatte kendisine yardım etmesi ve amelini kabul etmesi için Allah’a duâ etmelidir.

3. Bu büyük ayın gelişine sevinmek ve bundan mutluluk duymak.
Zirâ Ramazan ayına kavuşmak; Allah Teâlâ’nın müslüman kulu üzerindeki büyük nimetlerindendir. Çünkü Ramazan, cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapılarının kapandığı, hayır ve iyilik mevsimlerindendir. Ramazan, Kur’an ayıdır ve dînimizde hak ile bâtılın birbirinden ayırt edildiği gazveler bu ayda meydana gelmiştir.

Tokyo Camii