TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI KUR’AN’DI“

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.”[i]

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”[ii]

Aziz Müminler!
Allah Resûlü (s.a.s), iman ve ibadetin yanında ahlaken de insanların en kâmilidir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in ahlakı Kur’an’dı. Peygamberimiz, Kur’an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır.

Değerli Müminler!
Peygamberimiz (s.a.s), şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O, yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi.

Resûl-i Ekrem (s.a.s), en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken “Ben size, bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum”[iii] buyurmuştu.
Allah Resûlü (s.a.s) aynı zamanda samimi, sadık ve vefakâr bir dosttu.

Değerli Müslümanlar!
Her sözümüzde, her işimizde Peygamberimizi örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur’an olsun. Kulluk yolcuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun, ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. 

Unutmayalım ki “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli, Muhammed’in rehberliğidir.[iv]

[i] Ahzâb, 33/21.
[ii] İbn Hanbel, II, 381.
[iii] İbn Mâce, Tahâret, 16.
[iv] Nesâî, Îdeyn, 22.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI KUR’AN’DI“.(PDF)