TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ZEKÂT VE İNFAK: İSLAM’IN KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ“

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara lütfedeceğim”.[i]

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı.”[ii]

Kıymetli Müslümanlar!
Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine has bir şükrü vardır. Zenginlik nimetinin şükrü de zekât ve sadaka vermek, infakta bulunmaktır.

Zekât ve infak, Cenâb-ı Hakkın bize emanet ettiği mal ve serveti ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Malımızı ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırmak ve bereketlendirmektir.

Değerli Müminler!
Allah’ın kitabını okuyan, Resûlüllah’ın sünnetine uyan müminler, mallarını varlıkta ve darlıkta, gizliden ve açıktan, gece ve gündüz infak ederler.[iii] Mallarını helal yollardan kazanırlar. Zekâtlarını verirken karşılığını yalnız Allah’tan beklerler.

Aziz Müslümanlar!
Allah yolunda harcayın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”[iv] buyruğuna uyarak yapacağımız hayırlarla dünyevi ve uhrevi tehlikelerden korunalım. Zekât, fitre, sadaka ve infakımızla, bir yetimin yüzünü güldürelim. Bir yaraya merhem olmanın huzurunu yaşayalım.

[i] A’râf, 7/156.
[ii] Ebû Dâvûd, Zekât, 32.
[iii] Bakara, 2/274; Âl-i İmrân, 3/134.
[iv] Bakara, 2/195.


TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ “ZEKÂT VE İNFAK: İSLAM’IN KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ“.(PDF)