Tokyo Camii İmam Hatibi Çınar’ın Hicri Yeni Yıl Mesajı

Muhammet Rıfat ÇINAR

Tokyo Camii İmam Hatibi Çınar’ın Hicri Yeni Yıl Mesajı

30 Temmuz Cumartesi, Muharrem ayının ilk günü ve Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri Takvimin 1444. yıl dönümüdür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret, esasen tüm insanlık için tarihî bir dönüm noktasıdır. Hicreti bu denli anlamlı ve önemli kılan unsur ise Peygamber Efendimizin cahiliye döneminde yaşanan insanlık dışı tabloyu değiştirme kararlılığı ve onunla birlikte hakkı batıldan üstün tutan Müslümanların Allah’a olan sarsılmaz imanlarıdır.

Hicret, bizlere zorluklar ve sıkıntılar karşısında asla ümitsizliğe kapılmadan iman, cesaret, sabır ve tedbir gibi değerlerin birlikte kuşanılması gerektiğini öğretmektedir. Büyük zaferlere ancak tedbir, tevekkül, teslimiyet ve kararlılıkla mücadele edilerek ulaşılacağını göstermektedir. Nitekim bütün kapıların kapandığı, zorlukların dayanılmaz hale geldiği ve musibetlerin Müslümanları çepeçevre kuşattığı bir zamanda gerçekleşen hicret, hakkı ve hakikati üstün tutanlar için Yüce Allah’ın mutlaka bir çıkış yolu açacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla bugün bizlere düşen, hicret ruhunu kalplerimizde yeşertmek, hicretin getirdiği değerleri kuşanmak ve bütün gayretimizi yeryüzüne iyiliğin hâkim olması için çalışmaya hasretmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin hicri yeni yılını tebrik ediyor; batıldan Hakk’a, yalandan hakikate, zulümden adalete ve nefretten merhamete hicret etme şuurunun gönüllerimizde her daim diri kalmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Muhammet Rıfat Çınar
Tokyo Camii İmam Hatibi